25. maj 2019.

Telegram - Inostranstvo

Pošta Srbije pruža korisnicima uslugu prenosa telegrama u inostranstvu.

Opis

Telegram je pisano saopštenje koje predaje korisnik usluga, fizičko ili pravno lice, neposredno na šalteru pošte za sve zemlje. Pozivanjem broja 1961 sa fiksnog telefona operatora „Telekom Srbija“ mogu se predati telegrami na srpskom jeziku za Hrvatsku, Sloveniju, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.
Adresa primaoca telegrama mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje telegrama.
Ukoliko se predaje u pošti telegram mora biti napisan čitko i jasno latinicom.
Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti ljudi i imovine.
Telegram u međunarodnom saobraćaju se tarifira prema broju reči.

»nazad na vrh

Rokovi prenosa

Telegrami iz međunarodnog saobraćaju koji su prispeli četiri sata pre završetka radnog vremena pošte koja ima specijalizovanu dostavu uručuju se istog dana. Na području pošta koje nemaju specijalizovanu dostavu telegrama, telegrami se uručuju redovnom dostavom.
Telegrami za međunarodni saobraćaj, uručuju se u zavisnosti od organizacije dostave odredišne zemlje.

»nazad na vrh

Cene

Cenovnik - međunarodni saobraćaj

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 130
011 3718 197
011 3718 198
011 3718 199
www.posta.rs
usluge@posta.rs
Pozivni centar za slanje telegrama
1961

»nazad na vrh