25. maj 2019.

Telegram - Srbija

Pošta Srbije pruža korisnicima uslugu prenosa telegrama na teritoriji cele Republike.

Opis

Telegram je pisano saopštenje koje predaje korisnik usluga, fizičko ili pravno lice, neposredno na šalteru pošte ili pozivanjem broja 1961 sa fiksnog telefona operatora „Telekom Srbija“.
Adresa primaoca telegrama mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje telegrama.
Ukoliko se predaje u pošti, telegram mora biti napisan čitko i jasno, ćirilicom ili latinicom. Telegram može da sadrži maksimalno 800 karaktera (slova, brojeve i znake, uključujući i razmake).
Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti ljudi i imovine. Telegrami sa zabranjenim sadržajem se ne primaju.

Posebne usluge koje pošiljalac može zahtevati su:

 • da se telegram uruči na luksuznom obrascu;
 • da se telegram uruči na muzičkom luksuznom obrascu;
 • da se telegram saopšti telefonom, ukoliko je u adresi naznačen broj telefona.

Dopunske usluge po zahtevu pošiljaoca

 1. da se izmeni ili dopuni adresa primaoca;
 2. da se telegram poništi;
 3. da se naknadno zahteva ili opozove posebna usluga.

Dopunske usluge po zahtevu primaoca

 1. da se telegram saopšti telefonom;
 2. da se telegram uručuje njemu lično;
 3. da se telegram uruči ubacivanjem u poštanski sandučić;
 4. da se telegram isporuči na poštanski pregradak;
 5. da se telegram uruči određenom licu.

Galerija luksuznih obrazaca i muzičkih čestitki

»nazad na vrh

Rokovi prenosa

Telegrami koji su primljeni četiri sata pre završetka radnog vremena pošte koja ima specijalizovanu dostavu, uručuju se istog dana. Na području pošta koje nemaju specijalizovanu dostavu telegrama, se uručuju redovnom dostavom.

»nazad na vrh

Uručenje

Informacije o statusu vašeg telegrama možete dobiti:

 • slanjem sms poruke na broj 2377 (format SMS poruke: TGSTA_jedinstveni broj telegrama)
 • telefonom 0700 100 300
 • elektronskim putem (web) – praćenje statusa – telegrama

Detaljnije informacije o uručenju odnosno o dostavi i isporuci za Vašu adresu možete videti ovde.

»nazad na vrh

Cene

Cenovnik - unutrašnji saobraćaj

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 130
011 3718 197
011 3718 198
011 3718 199
www.posta.rs
usluge@posta.rs
Pozivni centar za slanje telegrama
1961

»nazad na vrh