25. maj 2019.

Poslovodstvo

Mira Petrović, v.d. direktora Preduzeća

Mirjana Predojević, izvršni direktor

dr Vladimir Dimitrijević, izvršni direktor

Goran Đerić, izvršni direktor

Nela Bojović, šef Kabineta

Dušan Dinić, direktor Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja

Rajko Baralić, direktor Prateće funkcije interne revizije

Nataša Dimitrijević, direktor Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima

Bojana Nikolić, direktor Funkcije usluga

Srđan Jovanović, direktor Funkcije poštanske mreže

Veselinka Totić, direktor Funkcije ekonomskih poslova i nabavki

Gordana Simonović Živković, direktor Funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti

Mirjana Rafael, direktor Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika

Veljko Subašić, direktor Prateće funkcije bezbednosti i zaštite