25. maj 2019.

Kratak pregled istorije Pošte

Početak pružanja poštanskih usluga nameće se kao potreba za prenošenjem poruka na bezbedan i pravovremen način, te stoga istorijat poštanskog saobraćaja u Srbiji dug više od 165 godina, započinje prenosom pošte konjanicima, glasnicima - tatarima, kasnije diližansama, a potom putem železnice, automobila, parobroda i aviona.

Na prošlosti, pozitivnim i negativnim iskustvima gradi se budućnost

Od prvih pošta - menzulana iz 19. veka koje su bile prethodnice današnjih modernih zdanja proteklo je mnogo decenija. Danas, u 21. veku, sa razvojem telekomunikacija i drugih vidova komunikacija u mnogome se izmenio profil i struktura poslovanja pošte. Današnja moderna zdanja apsolutno odgovaraju potrebama savremenog društva, te u tom smislu idemo u korak sa vremenom.

Najznačajniji datumi kroz istoriju razvoja poštanskog saobraćaja:

 • 25. maja po starom, odnosno 7. juna 1840. godine po novom kalendaru, u Srbiji otpočela je sa radom prva Pošta na Kalemegdanu u Beogradu
 • 1866. godine donet je Prvi Zakon o poštama i izdata je prva poštanska marka
 • 1874. godine u Bernu, Srbija uz 21 zemlju sveta postaje osnivač Svetskog poštanskog saveza
 • 1945-1990. godine prema važećim zakonima Pošta funkcioniše kao državno preduzeće
 • 1. januar 1990. osnovano je Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” kao javno preduzeće poštanskog, telegrafskog i telefonskog saobraćaja sa sredstvima za rad u državnoj svojini
 • 29. maja 1997. godine Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” se transformiše u Holding
 • 2003. Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” posluje pod firmom: „Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”, sa potpunom odgovornošću
 • 2003. Ukinut je prenos poštanskih pošiljaka železnicom
 • 2005. godina
  • Donet je Zakon o poštanskim uslugama
  • Realizacijom Programa restrukturiranja, izdvojene su radne jedinice "Ugostiteljstvo" i "Postturs", kao samostalna privredna društva
 • 2010. godina
  • Pošta Srbije je postala prva poštanska uprava u jugoistočnoj Evropi koja je u svoje poslovanje implementirala poslovno-informacioni sistem SAP
  • Uveden je Post-net (informaciono-komunikaciona mreža) u sve poslovne objekte Preduzeća i razvijen je tehnološko-informacioni sistem Post-tis
  • Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” je preuzelo prava, obaveze, poslove, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zajednici jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona, kao i prava, obaveze, poslove, sredstva, dokumentaciju, predmete i zaposlene u „Jugomarka” d.o.o.
  • Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” je izvršilo besplatan prenos prava svojine na 80% akcija u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija” a. d.
  • Poštanski adresni kod (PAK) Pošte Srbije uvršten je u Universal Postal Code Data bazu Svetskog poštanskog saveza kao primer drugim poštanskim upravama kako da primenom adresnog koda poboljšaju kvalitet prenosa poštanskih pošiljaka u domaćem i međunarodnom saobraćaju
  • Položen je kamen temeljac za Glavni poštanski centar „Beograd”, čime je počela izgradnja regionalnih poštansko-logističkih centara u Beogradu, Novom Sadu i rekonstrukcija postojećeg objekta u Nišu
 • 2011. godina
  • Pošta Srbije je, posle pola veka, obnovila krsnu slavu poštanske profesije – Blagovesti (7. april)
  • Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” je steklo pravo svojine na akcijama „Banke Poštanska štedionica” a. d., čime je učešće Pošte u ukupnom kapitalu „Banke Poštanska štedionica” povećano na 49%

»detaljnije