25. maj 2019.

Platni promet

Opis

Usluge za fizička lica

Uplate nalogom za uplatu

Na šalterima pošta, Nalogom za uplatu možete izvršti različite gotovinske uplate, kao što su porezi, takse, školarine i izmirenje drugih obaveza. Vreme realizacije uplate zavisi od vremena prijema uplata, i to:

 • uplate na račune kod Banke Poštanske štedionice primljene do kraja radnog vremena pošte (radnim danima i subotom) realizuju se istog dana
 • uplate na račune kod Unicredit i Procredit banke primljene do 18:30 h (radnim danima) realizuju se istog dana
 • uplate na sve ostale račune primljene do 16 h (radnim danima) realizuju se istog dana
 • za sve uplate izvršene nalogom za uplatu od strane fizičkih lica, a glase na račune otvorene kod Srpske banke (JIB banke je 295) ne naplaćuje se provizija od uplatioca.
 • sve uplate izvršene nakon navedenih termina, realizuju se prvog narednog radnog dana

Naplata računa

U poštama možete izvršiti plaćanje komunalnih usluga, po originalnim računima, čiji su izdavaoci pravna lica.

Za uplatе na osnovu originalnih računa, datum uplate u pošti istovremeno је i datum izmirenja Vaše obaveze. Na ovaj način se mogu platiti računi Telekoma, Telenora, VIP Mobile, JKP Infostan, EPS Snabdevanje, Pošta NET-a i drugi.


Usluge za pravna lica

Naplata računa

Poslujte sa Poštom i povećajte naplatu svojih računa.

Pošta Srbije nudi i pravnim licima kompletan servis naplate računa. Servis obuhvata naplatu i elektronski prenos podataka o naplaćenim računima, za potrebe knjiženja.

Usluga se vrši na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji, kojim se detaljnije definišu uslovi i cena usluge sa svakim pravnim licem pojedinačno.

Uplate pazara

Uplatom pazara u poštama obezbeđujete pouzdan, brz i siguran transfer sredstava na Vaš račun. Uplate se mogu izvršiti gotovinom ili čekovima građana.

Uplate pazara klijenata ProCredit banke i mts banke na šalterima pošta oslobođene su plaćanja naknade. Određeni klijenti Unicredit banke, u skladu sa poslovnom politikom banke oslobođeni su plaćanja naknade pri uplati pazara na šalterima pošta.

Banka svojim klijentima može naplatiti proviziju u skladu sa tarifnikom.

Najčešća pitanja

 1. Za koje vreme se knjiže nalozi za uplatu?
  Uplate izvršene u poštama do 16 časova realizuju se istog dana, a uplate posle 16 časova realizuju se najkasnije narednog radnog dana.
 2. Da li pošte obavljaju menjačke poslove?
  Menjački poslovi se obavljaju u ovlašćenim poštama,a intenzivno se radi na proširenju broja pošta koje će nuditi ovu uslugu.
 3. Kako poslati novac u Srbiju iz inostranstva?
  Western Union novčanom doznakom i Međunarodnom poštanskom uputnicom Francuska, Rusija, Ukrajina, Belorusija, Crna Gora, Hrvatska, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina) i Katar.
 4. Da li računi u poštama mogu da se plate platnim karticama?
  U poštama se ne vrši usluga „Plaćanja platnim karticama“ jer je to moguće isključivo u trgovačkoj mreži, već se u poštama sve transakcije tretiraju kao „Isplata gotovine putem platnih kartica“. Korisnicima je olakšano da sa tim novcem (delimično ili u celosti) odmah izvrše i plaćanje računa. Da li će i koliko, takva transakcija biti opterećena provizijom zavisi od banke izdavaoca kartice i njenog tarifnika.

Cene

Cenovnik

Pregled naknada

Opšti uslovi

Pravilnik o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija u JP „Pošta Srbije“ (važi od 19.04.2017. godine), možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije” (važi od 07.07.2017. godine) možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije” (važi od 14.12.2017. godine) možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije” (važi od 01.01.2018. godine) možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmenama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije” (važi od 01.01.2019. godine) možete preuzeti ovde.

Arhiva

Pravilnik o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije“ i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije“ možete preuzeti ovde.

Terminski plan

Terminski plan JP „Pošta Srbije“ možete preuzeti ovde.

Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora za korisnike platnih usluga možete pronaći ovde. Prigovor na platne usluge se može podneti i na e-mail: brigaokorisnicima@posta.rs.

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs