25. maj 2019.

Osiguranje

Opis

JP „Pošta Srbije” obavlja poslove zastupanja u osiguranju kao zastupnik kompanije „Dunav osiguranje” a.d.o. (Rešenje Narodne banke Srbije broj 3967 od 15.05.2017. godine).

Prodaja polisa osiguranja

Na šalterima ovlašćenih pošta, možete zaključiti ugovor o osiguranju za sledeće vrste osiguranja:

  • Putničko zdravstveno osiguranje (detaljnije)
  • Kombinovano osiguranje domaćinstva („Čuvar kuće”) (detaljnije)
  • Međunarodne karte osiguranja (zelena karta), kao potvrdu o zaključenom osiguranju od auto-odgovornosti (detaljnije)
  • Osiguranje pomoći na putu (detaljnije)
  • Autonezgoda, kojom se osiguravaju sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:
    • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
    • trajnog invaliditeta kao posledice povreda u vozilu
  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka – Cancer protection (detaljnije).

»nazad na vrh

Prigovori

Prigovori koji se odnose na usluge osiguranja možete podneti u pošti u kojoj je zaključen ugovor o osiguranju. Prigovor se može podneti i na e-mail: brigaokorisnicima@posta.rs

»nazad na vrh

Kontakti

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd,
PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs
Dunav osiguranje a.d.o.
Makedonska 4, 11103 Beograd,
PAK: 106710
Kontakt centar: 0800 386 286
www.dunav.com
kontaktcentar@dunav.com

»nazad na vrh