25. maj 2019.

Besplatne akcije

Opis

Besplatne akcije

Pošta Srbije obaveštava sve građane – vlasnike besplatnih akcija, da se rok u kome mogu ispostavljati naloge na šalterima pošta bez naplate troškova, produžava do 31.12.2020. godine, saglasno Uredbi o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS“ broj 76/2018).

Na šalterima pošta možete trgovati besplatnim akcijama Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” a. d. Beograd i „NIS“-a. Građani mogu da izdaju Naloge za prodaju ovih akcija u oko 1300 jedinica poštanske mreže, svakog radnog dana od ponedeljka do petka.

Procedura je jednostavna.

Potrebna Vam je važeća lična karta i odgovori na tri pitanja:

  1. Broj akcija – Koliko akcija želite da prodate?
  2. Minimalna cena - Kolika je minimalna cena po kojoj želite da prodate akciju?
  3. Broj tekućeg računa- Koji je broj Vašeg tekućeg računa na koji želite da se izvrši uplata?

Za dodatne informacije, molimo Vas, pozovite Info centar Pošte Srbije na broj telefona 0800 100 300 (besplatan poziv) ili pošaljite SMS upit sa tekstom AKCIJE \razmak\ jedinstveni broj naloga na broj 2377 (cena je 30 dinara plus porezi).

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs