25. maj 2019.

Bankomati Pošte Srbije

Opis

U poštama širom Srbije dostupno je više od 70 savremenih bankomata na kojima je omogućen prihvat DinaCard, VISA, MasterCard i Maestro platnih kartica.

Lokacije i dostupnost bankomata


Na bankomatima Pošte, dostupne su sledeće vrste usluga:

Podizanje gotovine/Upit stanja:

  • Transakcije su omogućene DinaCard, VISA , MasterCard i Maestro platnim karticama.
  • Pošta Srbije ne naplaćuje od korisnika proviziju za ove usluge.
  • Banka izdavalac kartice može Vam naplatiti troškove prema svojoj tarifi.
    Molimo Vas da se o ovim troškovima informišete kod Vaše banke.

Promena PIN-a /Deblokada PIN-a:

  • Transakcije su omogućene samo za MasterCard i Maestro platne kartice, pod uslovom da banka izdavalac podržava ove vrste usluga.
  • Pošta Srbije ne naplaćuje od korisnika proviziju za ove usluge.
  • Banka izdavalac kartice može Vam naplatiti troškove prema svojoj tarifi.
    Molimo Vas da se o ovim troškovima informišete kod Vaše banke.

Instrukcije za korišćenje bankomata

Instrukcije za bezbedno korišćenje bankomata

Kontakt

Sve reklamacije u vezi rada bankomata, zadržanih kartica i zadržanog novca podnosite banci koja Vam je izdala karticu.

Ukoliko je Vašu karticu izdala Banka Poštanska Štedionica za reklamacije u vezi transakcija i zadržanih kartica na bankomatima obratite se na sledeći telefon: 011 2020 292.