25. maj 2019.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom

Opis

Pošiljka sa plaćenim odgovorom je pošiljka koja u sebi sadrži plaćeni odgovor, koji može biti u formi pisma ili dopisnice. Masa plaćenog odgovora u unutrašnjem saobraćaju ne može biti veća od 250 g.
Usluga je namenjena pravnim licima koja distribuiraju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa, očekujući povratne odgovore. Povratni odgovor kao „Plaćeni odgovor“ pošta prima bez naplate poštarine, a korisnik koji je izvršio njihovu distribuciju plaća poštarinu samo za vraćene odgovore.
Da bi koristili uslugu plaćenog odgovora, potrebno je da imate zaključen ugovor.

Pogodnosti za korisnike usluge

Pogodnosti za Vas kao pošiljaoca:

  • na najneposredniji način, preko plaćenog odgovora, komunicirate sa primaocima;
  • plaćene odgovore do primaoca možete distribuirati na različite načine: preko Pošte, putem novina, časopisa ili kataloga, i to distribucijom inicijalnih pošiljaka koje sadrže plaćeni odgovor (inicijalnа pošiljka može biti: pismo, dopisnica, tiskovina, direktna pošta ili post-ekspres pošiljka).

Posebne pogodnosti koje će Vam ova usluga pružiti ukoliko se bavite:

  • kataloškom prodajom - podsticanje klijentele da odgovori na porudžbenice za robu ili usluge iz kataloga;
  • istraživanjem tržišta - mogućnost komfornog ispitivanja /potencijalnih/ korisnika vraćanjem popunjenog upitnika ili odgovora na anketu;
  • izdavaštvom - mogućnost da se čitaoci pretplate ili obnove pretplatu uz pomoć unapred frankiranih dopisnica, u formi narudžbenica;
  • ukoliko želite da unapredite prodaju, pružamo Vam mogućnost da stimulišete potrošače, pridobijete nove kupce i održite lojalnost postojećih, putem nagradnih igara (konkursa) i kupona.

Pogodnost za primaoca pošiljke sa plaćenim odgovorom je u tome što je omogućeno slanje odgovora bez plaćanja poštarine, ubacivanjem u poštanski sandučić, predajom na šalteru pošte ili poštaru.

»nazad na vrh

Cene

Cene su određene Cenovnikom poštanskih usluga i usluga novčanog poslovanja u unutrašnjem saobraćaju.

»nazad na vrh

Kontakt

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite, za dodatne informacije o pismonosnim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu ili Funkciju usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 205
011 3718 206
011 3718 220
011 3718 221

Sektor za pismonosne usluge

011 3718 129
011 3718 131
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh