25. maj 2019.

Komercijalni SMS

Komunicirajte sa više Vaših korisniika istovremeno, na brz i jednostavan način

Opis

Komercijalni SMS obezeđuje komunikaciju Vaših korisnika sa vašim informacionim sistemom putem SMS poruka. Sami definišete kratak broj (npr. 3277), format i sadržaj poruka kao i cenu poruke za krajnjeg korisnika.

Naši prepoznatljivi servisi su namenjeni:

  • bankama (upit u stanje, registracije korisnika, predefinisana plaćanja...)
  • distributerima i prevoznicima (rezervacije proizvoda, upit o vremenu dolaska/polazka...)
  • medijima (glasanja, stanje na putevima, vremenska prognoza...)
  • internet provajderima, pozorištima, parking servisima (kupovina internet vremena, rezervacija karata...)

Koristi za Vašu firmu:

  • servis je komercijalnog karaktera (vi određujete cenu poruke i učestvujete u raspodeli ostvarenog prihoda)
  • dostupnost 24/7
  • potpuna zaštita ličnih i drugih podataka Vaše kompanije i Vaših klijenata
  • u kombinaciji sa servisom SMS bulk otvara mogućnost direktnog SMS marketinga

Način funkcionisanja servisa Komercijalni SMS:

Krajnji korisnik šalje SMS poruku u definisanom formatu na kratak četvorocifreni broj koji vam je dodeljen. Poruku naplaćuju mobilni operateri sa prepaid tj. postpaid računa korisnika.
Dolazna poruka se preko CePP-a prosleđuje Vašem informacionom sistemu, koji obrađuje poruku i dostavlja odgovor CePP-u radi isporuke korisniku.
Komunikacija između Vašeg informacionog sistema i CePP-a se najčešće ostvaruje putem interneta ili iznajmljene linije (frame relay) dok se tehnologija dolaznog i odlaznog saobraćaja odvija putem veb servisa (SOAP poruke).

»nazad na vrh

Cene

Cene se određuju u zavisnosti od Vaših potreba i precizno definisanog zahteva.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Centar za elektronsko poslovanje Pošte – CePP
Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK: 111515
011 3607 895
011 3651 412
www.cepp.rs
cepp@ptt.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak (7.30-15.30)

»nazad na vrh