25. maj 2019.

Direktna pošta

Opis

U poslovnom svetu, u kom je konkurencija sve veća, direktna pošta predstavlja neizostavno marketinško sredstvo svake kompanije koja želi da poveća i poboljša prodaju, pridobije nove i zadrži stare klijente.

Šta je direktna pošta?

Vrsta pošiljke koja sadrži identične reklamne, propagandne, marketinške i oglasne poruke koje se šalju velikom broju primalaca i nema karakter ličnog dopisivanja. Može biti adresovana i neadresovana. Dimenzije su predviđene kao za pismo.

Sredstva direktne pošte

 • Letak (reklamna poruka, flajer);
 • Katalog;
 • Reklamni uzorak;
 • Sredstva poslovne reprezentacije (kalendar, rokovnik i sl.).

Vrste direktne pošte

 • Adresovana direktna pošta predstavlja najekonomičniji vid neposrednog obraćanja korisniku, uz puno ime i prezime odnosno, naziv i adresu primaoca. Najveća masa jedne pošiljke adresovane direktne pošte je 1000g.
  U jednoj predaji jedinici poštanske mreže, korisnik može predati najmanje 100 pošiljaka adresovane direktne pošte;
 • Neadresovana direktna pošta predstavlja marketinško sredstvo koje omogućava promociju Vaših proizvoda i usluga, a distribuira se ciljnom segmentu: na određenom geografskom području, domaćinstvima ili korisnicima poštanskih pregradaka. Najveća masa jedne pošiljke neadresovane direktne pošte je 100g.
  U jednoj predaji jedinici poštanske mreže korisnik može predati najmanje 1000 pošiljaka neadresovane direktne pošte.

Koristite direktnu poštu, jer je to najbolji način da:

 • započnete novi biznis;
 • оtkrijete Vaše potencijalne korisnike;
 • unapredite i personalizujete odnos sa stalnim korisnicima;
 • upoznate kupce sa novim proizvodom;
 • povećate obim prodaje;
 • izmerite rezultate marketinške kampanje, koristeći uslugu plaćenog odgovora.

Javno preduzeće „Pošta Srbije” Vam pruža kompletan i komforan servis:

 • distribucija pošiljaka na području koje Vi izaberete;
 • uručenje pošiljaka u roku od 5 radnih dana;
 • mogućnost uručenja pošiljaka na određenom geografskom području i/ili korisnicima poštanskih pregradaka. Preduzeće može sa korisnikom ugovoriti i druge kriterijume na osnovu kojih će se određivati primaoci neadresovane direktne pošte.

»nazad na vrh

Rokovi za prenos i uručenje

Rok za uručenje pošiljaka direktne pošte je 5 radnih dana, računajući od narednog dana od dana prijema pošiljaka.U rokove prenosa i uručenja ne računaju se dan prijema pošiljke, subota, nedelja, dani državnih i verskih praznika i drugi neradni dani, ako pošta ne vrši dostavu i isporuku pošiljaka u te dane.

»nazad na vrh

Cene

Ovde možete preuzeti Cenovnik direktne pošte.

»nazad na vrh

Kontakt

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite, za dodatne informacije o pismonosnim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu ili Funkciju usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za pismonosne usluge

011 3718 131

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 220
011 3718 221
011 3718 205
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh