25. maj 2019.

RJ hibridna pošta

Opis

RJ Hibridna pošta nudi kompletne grafičke usluge, od savremenog dizajna do finalizacije proizvoda i isporuke do kupca. Štampa se vrši na najsavremenijim tabačnim i rotacionim mašinama svetskih proizvođača: Roland, Heidelberg, Drent-Holand, kao i izrada i štampa koverata na mašini: WINKLER + DÜNNEBIER 326 BC, personalna štampa na mašinama: XEROX, mašini za insertovanje: KERN 3500.
RJ Hibridna pošta Vam nudikompletnu grafičku uslugu od osmišljavanja dizajna do distribucije gotovih proizvoda na Vašu adresu, na teritoriji cele Srbije.
Mi obezbeđujemo najkraće vreme od prijema fajla do finalizacije proizvoda. Kvalitet proizvoda garantuje kvalitetan kadar, savremena oprema, a pre svega dugogodišnje iskustvo i saradnja sa brojnim klijentima.

Proizvodni asortiman

RJ Hibridna Pošta za Vas kreira, izrađuje i distribuira:

 • Koverte
 • Flajere i Plakate
 • Knjige i Časopise
 • Personalnu štampu i Insertovanje
 • Kataloge i Publikacije
 • Brošure
 • Različite vrste obrazaca
 • Ostali markentiški i propagandni materijal

Standardizovane koverte za sudska pisma

RJ Hibridna pošta izrađuje i štampa standardizovane koverte za sudska pisma po Zakonu o opštem upravnom postupku.

S7 (ZUP/lično)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S7 (ZUP/lično):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m2.

S8 (ZUP)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S8 (ZUP):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforiranom povratnicom na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m2.

Posle 9. juna, koverte se mogu naručiti imejlom, slanjem zahteva na: rjhibridnaposta@jp.ptt.rs.

Usluge redakcije i dizajna

Stručni tim našeg dizajn studija pružiće Vam pomoć u svim fazama projekta bilo da je u pitanju skeniranje, kreiranje izgleda materijala, kao i kompletnog kreiranja vizuelnog identiteta firme, i sve vrste konsultacija vezane za način i formu dostave materijala za rad.

Usluge pripreme

Ovom delu, u složenom tehnološkom procesu od ideje do gotovih proizvoda, Hibridna pošta posvećuje izuzetnu pažnju. Oprema Hibridne pošte za poslove pripreme prati dostignuća svetske tehnologije.

 • Grafičke stanice Apple iMac 24¾ na svim programima za pripremu i montažu u Kodak Preps softveru
 • Skener Heidelberg D 7100 formata A2 sa uvećanjem do 4000%
 • Štampač EPSON 7600 StilusPro za izradu probnih otisaka
 • Osvetljavanje direktno sa ploče na uređaju CTP Creo Magnus 400 do B2 formata

Štampa

RJ Hibridna pošta vrši poslove:

 • Izrade koverata
 • Tabačne (kolor) štampe
 • Rotacione štampe
 • Personalne štampe i Insertovanja

Da bi se ispoštovali rokovi i postigao vrhunski kvalitet, osim vrhunskog kadra, u ovom segmentu Hibridna pošta poseduje veliki tehnički potencijal.

 • Štampa i izrada koverata vrši se na mašini WINKLER + DÜNNEBIER 326 BC , stim da naglašavamo da smo u mogućnosti da vršimo štampu povratnica na koverti i elektronski pripremimo povratnicu. Vršimo izradu svih tipova koverata za ručnu i mašinsku obradu.
 • Hibridna pošta poseduje jednu od najsavremenijih petobojnih mašina koja štampa zahtevne kolore Heidelberg Speedmaster 74 DI, koju karakteriše minimalno vreme pripreme za štampu, štampa do proširenog B2 formata, maksimalna brzina štampe 15.000 otisaka/čas. Ujednačenost otiska i konstantnost štampe kontroliše denzitometar D19C GretagMacbeth merenjem polja na kontrolnoj traci po Heidelberg-ovom standardu.
 • Štampa blokovske robe i obrazaca vrši se na jednobojnim i dvobojnim mašinama Roland Practica, Roland Favorit i Roland 200.
 • Štampa mehanografskih obrazaca i vrednosnica vrši se na trobojnoj mašini Gazela Excel 6 i dvobojnoj mašini Gazela Imr 6.
 • Personalna štampa se vrši na najsavremenijim mašinama XEROX.
 • Insertovanje iz beskonačne trake, kao i tabačno (4 sekcije-21x10cm formata maksimalno) se vrši na mašini KERN 3500.

Grafička dorada

Ovo je finalna faza grafičke proizvodnje i u njoj grafički proizvodi dobijaju konačan oblik. Ujedno ovo je najkomplikovaniji i vremenski najzahtevniji segment.

 • Mašine za sečenje papira su tipa PMCV RQ DIGITAL FTP, Polar 115, Wohlenberg 115, Pivano digit omatik 3
 • Mašina za brojanje tabaka je Vicount 2
 • Savijanje se vrši obradom tabaka na MBO T530 mašini i MBO K530

Naše dugogodišnje iskustvo i postignuti stepen kvaliteta poslovanja, u sprezi sa dinamičnim i stručnim tehničkim timom, garantuje naš dalji razvoj i unapređenje zadovoljstva krajnjeg korisnika. Uspešno smo okončali postupak implementacije i sertifikacije integrisanog sistema upravljanja, međunarodno priznatim ISO-standardima: ISO-9001:2008 (obim sertifikacije: grafička priprema, štampanje i izrada grafičkih proizvoda i koverata, personalizacija i insertovanje dokumenata u koverte) i ISO- 27001:2013 (obim sertifikacije: poštanske aktivnosti, štampanje i štamparske usluge, proizvodnja predmeta od papira i kartona, izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti).

»nazad na vrh

Cene

Cene se određuju u zavisnosti od Vaših potreba i precizno definisanog zahteva.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Radna jedinica "Hibridna pošta"
Prilazni put Ada Huji 11, 11000 Beograd, PAK: 138208

Tehnološko-proizvodna služba

011 3641 369
011 3641 564
011 3641 565
www.posta.rs
rjhibridnaposta@jp.ptt.rs

»nazad na vrh