25. maj 2019.

Centar za elektronsko poslovanje Pošte - CePP

Centar za elektronsko poslovanje Pošte - CePP je multimedijalni servis provajder, koji pruža usluge u oblasti elektronskog poslovanja, kreirane prema potrebama korisnika, uz vrhunski sistem zaštite elektronskih transakcija i prenetih informacija.

Opis

Realizujemo i unapređujemo:

 • korisničke servise (Call centar i govorni automati)
 • elektronske servise (SMS i MMS servisi)
 • zaštitu elektronskih transakcija i podataka (elektronski sertifikati Pošte)

Našim klijentima nudimo:

 • različite kanale komunikacije sa korisnicima: SMS, IVR, Call centar, veb, imejl, ...
 • sigurnost i jednostavnost servisa
 • dostupnost servisa i tehničku podršku 24/7
 • uštede kroz iznajmljivanje infrastrukture, kadrova, gotovih rešenja
 • mogućnost integracije sa uslugama u poštanskom sistemu (dostava, Post Express, Business service, Pošta NET)

»nazad na vrh

Cene

Cene se određuju ugovorom u zavisnosti od Vaših potreba i precizno definisanog zahteva.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Centar za elektronsko poslovanje Pošte – CePP

Sertifikaciono telo Pošte

Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK: 111515
011 3607 895
011 3607 755
011 3651 412
www.cepp.rs
cepp@ptt.rs

»nazad na vrh

Najčešća pitanja

 1. Šta je Kontakt centar?
  Kontakt centar ima iste funkcionalnosti kao i Call centar, s tim što dodatno omogućava komunikaciju sa korisnicima i putem imejla, faksa ili veb interakcije.
 2. Koje usluge pruža Call centar Pošte?
  Call centar Pošte pruža sledeće usluge:
  • Teleprodaja je komunikacija sa velikim brojem korisnika iz ciljne grupe i plasman proizvoda / usluga primenom unakrsne i uvećane prodaje;
  • Telemarketing je usluga podrške marketing kampanje korisnika, opcije: inbound i outbound;
  • Telehosting je usluga iznajmljivanja različitih delova infrastrukture;
  • Helpdesk je priprema i plasman informacija opšteg i edukativnog sadržaja;
  • Usluge za potrebe Pošte (prijem Post Express pošiljaka i pružanje informacija o statusu pošiljaka, prijem telegrama u unutrašnjem saobraćaju, helpdesk za Pošta NET, Keš ekspres, Informativni servis Pošte, i sl.).
 3. Šta su govorni automati?
  Govorni automati su telefonski govorni servisi integrisani sa sistemom za prepoznavanje i sintezu govora, koji pružaju brzu i jeftinu informaciju dostupnu 24 časa. Naročito su korisni za rasterećenje operatera i smanjenje zauzetosti telefonskih kanala.
 4. Kako mogu da proverim status poštanske pošiljke?
  Informacije o statusu poštanskih pošiljaka možete dobiti na više načina:
  • telefonom – pozivanjem broja Informativnog servisa Pošte 0700 100 300 (za PostNet uputnicu 011 3607 500)
  • elektronskim putem (Veb)
  • slanjem SMS poruke na kratak broj 2377 u sledećem formatu:
   • Format SMS poruke: TGSTA_jedinstveni broj telegrama
   • Format SMS poruke: PUSTA_jedinstveni broj PostNet uputnice
   • Format SMS poruke: PPSTA_jedinstveni broj poštanske pošiljke
 5. Koja je namena kvalifikovanih elektronskih sertifikata?
  Kvalifikovani e-sertifikati se koriste za:
  • kvalifikovano elektronsko potpisivanje e-dokumenata ili e-poruka, i
  • autentifikaciju korisnika.
  Kvalifikovani elektronski potpis ima isto pravno dejstvo kao i svojeručni potpis!
 6. Koja su polja primene elektronskih sertifikata?
  Najznačajnija polja primene elektronskih sertifikata su:
  • elektronska uprava (e-Government)
  • elektronsko bankarstvo (e-Banking)
  • elektronska trgovina (e-Commerce).
  Za više informacija pogledajte Veb stranu Sertifikacionog tela Pošte.
 7. Kako da postanem korisnik kvalifikovanog elektronskog sertifikata Pošte?
  Pogledati na Veb strani Sertifikacionog tela Pošte.

»nazad na vrh