25. maj 2019.

eUprava

Opis

Bazirajući se na svojim infrastrukturnim projektima i kadrovskom potencijalu:

  • Sertifikaciono telo Pošte koje je razvilo infrastrukturu javnih ključeva i postalo prvo javno sertifikaciono telo u Republici Srbiji za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata,
  • Multiservisna informaciono-komunikaciona mreža PostNET koja obezbeđuje potpuno automatizovan rad preko 1500 pošta i izdvojenih šaltera,
  • Data centri koji se nalaze u posebno projektovanim i izgrađenim objektima – telekomunikacionim centrima, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu,
  • Vodeći IT stručnjaci u oblasti aplikativnog i sistemskog softvera, IT bezbednosti i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je ponudilo usluge informatičkog i infrastrukturnog integratora po principu "ključ u ruke". Neki od referentnih projekata Javnog preduzeća „Pošta Srbije” koji su, istovremeno, i osnova daljeg razvoja eUprave u Republici Srbiji su:

  • Evidentiranje građana koji imaju pravo na novčanu nagradu i pravo na prenos akcija bez nadoknade, kao i prvu prodaju besplatnih akcija za potrebe Agencije za privatizaciju,
  • Uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga za potrebe Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
  • Elektronska razmena podataka o građanima i uspostavljanje elektronske evidencije o državljanima Republike Srbije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

»nazad na vrh

Cene

Cene se određuju u zavisnosti od potreba i precizno definisanog zahteva korisnika.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3022 014
011 3240 824
www.posta.rs
icbgd@jp.ptt.rs

»nazad na vrh