25. maj 2019.

PostNET, PostSAP, PostTIS

Opis

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je implementiralo visokosofisticirane IT projekte prilagođene potrebama javnog poštanskog operatora i spremno je da stečena znanja prenese trećim licima:

  • Multiservisna korporativna informaciono-komunikaciona mreža PostNET, bazirana na IP/MPLS tehnologiji (mogućnost postojanja različitih klasa saobraćaja, kreiranja virtuelnih privatnih mreža i mehanizama za obezbeđivanje kvaliteta servisa), u koju su povezane sve poslovne zgrade Preduzeća u sedištima 36 radnih jedinica i preko 1.500 pošta i izdvojenih šaltera. PostNET mreža obezbeđuje prenos podataka za interne potrebe Preduzeća, on-line transakcije na šalterima pošta, prenos podataka za potrebe trećih lica, eUprave, internet korisnika PTT Net-a i PTT KDS-a. Jezgra mreže se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, međusobno su povezana redudantnim linkovima i imaju direktan pristup Internetu. Komunikaciona oprema u čvorovima PostNET mreže je u potpunosti pod administracijom sertifikovanih CISCO stručnjaka Javnog preduzeća „Pošta Srbije”.
  • Integrisani informacioni sistem za upravljanje resursima preduzeća (ERP) – PostSAP. Javno preduzeće „Pošta Srbije” je prvi javni poštanski operator u jugoistočnoj Evropi koji je implemtirao SAP rešenje u svoje poslovanje i to sledeće funkcionalne module: finansijsko knjigovodstvo i operativa (FI), upravljanje nabavkom i praćenje zaliha (MM), finansijska analiza i planiranje (CO), finansijsko praćenje i evidentiranje investicija (IM), upravljanje budžetom (FM), održavanje osnovnih sredstava (PM), obeležavanje osnovnih sredstava bar-kodom i poslovna inteligencija (BI).
  • Poštansko tehnološko-informacioni sistem – PostTIS. Ovoj savremeni informacioni sistem obazbeđuje aplikativnu podršku osnovnoj delatnosti javnog poštanskog operatora u sledećim segmentima: pošiljke (prijem, predaja, uručenje, track&trace, veb ekspress), novčano poslovanje (blagajna, naplata računa, banke, platni promet), elektronsko saopštenje (telegram, uputnica, keš ekspres), trgovina (nabavka, distribucija, prodaja), biznis servis (kataloška prodaja, dopunske poštanske usluge, veb prodavnica), call centar (post ekspress, telegrami, uputnice), reklamacioni i potražni postupak, centralizovana administracija i monitoring.

»nazad na vrh

Cene

se određuju u zavisnosti od potreba i precizno definisanog zahteva korisnika.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3022 014
011 3240 824
www.posta.rs
icbgd@jp.ptt.rs

»nazad na vrh