25. maj 2019.

Redovne poštanske marke

Redovne poštanke marke i vrednosnice služe za opštu upotrebu i izdaju se zavisno od potreba poštanskog saobracaja, u skladu sa motivima redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica koje utvrduje ministarstvo nadležno za poslove poštanskih usluga. Redovne poštanske marke se koriste kao redovne poštanske marke, odnosno koriste se kao sredstvo placanja, korišcenja poštanskih usluga u unutrašanjem i medunarodnom poštanskom saobracaju. Poštanske marke pored ove svoje namene i namene u filatelisticke svrhe, svojim likovnim i grafickim rešenjem, motivima i drugim karakteristikama, u trajnoj su funkciji kulturne, naucne, sportske, istorijske i druge promocije naše zemlje.

Izdanja redovnih poštanskih maraka po godinama:

2018

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
RJ "Srbijamarka"
Palmotićeva 2, 11000 Beograd, PAK: 106306
011 3063 260
011 3641 855
www.posta.rs
rjsrbijamarka@jp.ptt.rs